CESTY DŘEVA CESTY DŘEVA
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany
Organizátor


ABF, a.s.
Obory veletrhu

Lesní hospodářství


Les je společenstvím mnoha organismů - rostlin a živočichů, které jsou na sobě navzájem závislé a žijí v podmínkách určitého konkrétního přírodního prostředí daných geologickým podložím a klimatem.
 
Les je obnovitelným zdrojem a jako každý jiný majetek je i les obhospodařován. Výměra lesů v ČR je 2 655 tis. hektarů, z toho vyplývá, že lesnatost naší země je 33,8 %.

Lesnatostí se ČR řadí na 12. místo v Evropě za Finsko (73,9 %), Estonsko (53,9 %), Portugalsko (41,3 %) nebo Slovensko (40,1 %). Lesy pokrývají 42 % rozlohy zemí Evropské unie a jejich výměra stále roste.

Lesnatost v ČR v jednotlivých krajích
 
Kraj   lesnatost
 Hlavní město Praha  10,2 %
 Středočeský kraj  27,8 %
 Jihočeský kraj  37,7 %
 Plzeňský kraj  39,8 %
 Karlovarský kraj  43,6 %
 Ústecký kraj  30,2 %
 Liberecký kraj  44,5 %
 Královéhradecký kraj  31,1 %
 Pardubický kraj  29,6 %
 Vysočina  30,5 %
 Jihomoravský kraj  28,1%
 Olomoucký kraj  35,0 %
 Zlínský kraj  39,8 %
 Moravskoslezský kraj  35,7 %


Struktura vlastnictví lesů v ČR

Státní  60,32 %
Obecní a městské lesy 16,39 %
Soukromé  19,44 %
Ostatní  3,85 %

Dřevinné složení lesů ČR se mění, trendem je zvýšit zastoupení listnatých dřevin. To v současné době činí necelých 25 %.

Pěstování lesa

Obnova lesa je souhrn pěstebních opatření v procesu nahrazení stávajícího, zpravidla dospělého lesa, novým pokolením lesních dřevin. Z hlediska míry využití přírodních procesů a schopnosti obnovy původního lesního porostu lze obnovu lesa rozdělit na tři základní kategorie. Jsou jimi obnova přirozená, umělá a kombinovaná.
 
Výchova lesních porostů je soubor pěstebních opatření, při nichž se podporuje rozvoj hospodářsky významných vlastností lesních dřevin.
 
Cílem výchovy lesních porostů je zejména:
  • zvýšení celkové produkce porostů,
  • zvýšení odolnosti porostů,
  • zkvalitnění porostu (odstraňováním nekvalitních stromů),
  • zlepšení zdravotního stavu lesa likvidací napadených, poškozených a nemocných stromů,
  • zajištění ostatních mimoprodukčních funkcí lesa.
Ochrana lesa
Ochrana lesa je jednou z nejstarších lesnických vědeckých disciplín a zároveň praktických činností. Jejím úkolem je všemi dostupnými metodami zajišťovat zachování či zlepšování zdravotního stavu lesů.
 
Těžba dřeva
Těžbu dříví lze charakterizovat jako „sklizeň dřeva“, při které nedochází ke zničení lesa. Při řádném hospodaření je těžba dříví většinou prostředkem výchovy a obnovy lesa a podřizuje se způsobu a průběhu obnovy následného porostu (např. rychlosti postupu přirozené obnovy, nárokům obnovených dřevin na světlo atp.).

Více
ESTAV.cz
ESTAV.cz Velký jarní úklid se chystá již za měsíc, letos i s Gabrielou Koukalovou Budování nejvyšší stavby světa jde zatím podle plánu Roudnice nabídne pozemky na stavbu domů v centru města Předkupní právo - současná právní úprava komplikuje realitní trh Světlý a otevřený interiér kavárny v Nové radnici respektuje historickou budovu Praha řeší změnu územního plánu pro tramvaje na Václavské náměstí
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva CESTY DŘEVA 2016

Závěrečná zpráva CESTY DŘEVA 2017

Facebook