CESTY DŘEVA CESTY DŘEVA
Organizátor


ABF, a.s.
Obory veletrhu

Lesní hospodářství
Stáhněte si mobilní aplikaci LES POZNÁNÍ a prověřte na veletrhu CESTY DŘEVA své znalosti z lesního prostředí.

Na veletrhu CESTY DŘEVA najdou děti krásné dřevěné hry i naučnou stezku. Již ve čtvrtek 9. února se v areálu PVA EXPO PRAHA představí vystavovatelé zabývající se stavbou srubů, roubenek a nebytových dřevostaveb. Speciální program je tentokrát připravený pro děti.

03.02.2017 20:23:08 Více  

Projekt CESTY DŘEVA v nadcházejícím roce zaujme i návštěvníky z oblastí lesního hospodářství a zpracování dřeva!

V návaznosti na úspěšnou premiéru unikátního projektu CESTY DŘEVA, kde bylo dřevo představeno především z hlediska svého využití ve stavebnictví a výstavní haly zdobily sruby, roubenky či nebytové dřevostavby, se organizátoři v souvislosti s aktuální poptávku na trhu rozhodli pro nadcházející ročník veletrhu obohatit současnou nomenklaturu i o obory LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ a ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. Pro koho tedy bude v roce 2017 tento veletrh určen?

 

20.10.2016 13:15:06 Více  

Národní dřevařský klastr

Generální partner veletrhu, Národní dřevařský klastr, je spolek právnických a fyzických osob podnikajících v odvětvích dřevozpracujícího a stavebního průmyslu. Mezi další členy patří vzdělávací a neziskové organizace.

04.02.2016 13:39:47 Více  

1. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1.1. Pěstování a ochrana lesů
1.2. Lesní těžba
1.3. Palivové dříví
1.4. Lesní správa
1.5. Osivo a sadební materiál
1.6. Stroje pro soustřeďování  a odvoz dříví
1.7. Stroje a zařízení pro sklady dříví
1.8. Stroje a zařízení pro přidruženou lesní výrobu
09.06.2015 05:49:36 Více  

Lesní hospodářství

Les je společenstvím mnoha organismů - rostlin a živočichů, které jsou na sobě navzájem závislé a žijí v podmínkách určitého konkrétního přírodního prostředí daných geologickým podložím a klimatem.
 
Les je obnovitelným zdrojem a jako každý jiný majetek je i les obhospodařován. Výměra lesů v ČR je 2 655 tis. hektarů, z toho vyplývá, že lesnatost naší země je 33,8 %.

Lesnatostí se ČR řadí na 12. místo v Evropě za Finsko (73,9 %), Estonsko (53,9 %), Portugalsko (41,3 %) nebo Slovensko (40,1 %). Lesy pokrývají 42 % rozlohy zemí Evropské unie a jejich výměra stále roste.

Lesnatost v ČR v jednotlivých krajích
 
Kraj   lesnatost
 Hlavní město Praha  10,2 %
 Středočeský kraj  27,8 %
 Jihočeský kraj  37,7 %
 Plzeňský kraj  39,8 %
 Karlovarský kraj  43,6 %
 Ústecký kraj  30,2 %
 Liberecký kraj  44,5 %
 Královéhradecký kraj  31,1 %
 Pardubický kraj  29,6 %
 Vysočina  30,5 %
 Jihomoravský kraj  28,1%
 Olomoucký kraj  35,0 %
 Zlínský kraj  39,8 %
 Moravskoslezský kraj  35,7 %


Struktura vlastnictví lesů v ČR

Státní  60,32 %
Obecní a městské lesy 16,39 %
Soukromé  19,44 %
Ostatní  3,85 %

Dřevinné složení lesů ČR se mění, trendem je zvýšit zastoupení listnatých dřevin. To v současné době činí necelých 25 %.

Pěstování lesa

Obnova lesa je souhrn pěstebních opatření v procesu nahrazení stávajícího, zpravidla dospělého lesa, novým pokolením lesních dřevin. Z hlediska míry využití přírodních procesů a schopnosti obnovy původního lesního porostu lze obnovu lesa rozdělit na tři základní kategorie. Jsou jimi obnova přirozená, umělá a kombinovaná.
 
Výchova lesních porostů je soubor pěstebních opatření, při nichž se podporuje rozvoj hospodářsky významných vlastností lesních dřevin.
 
Cílem výchovy lesních porostů je zejména:
  • zvýšení celkové produkce porostů,
  • zvýšení odolnosti porostů,
  • zkvalitnění porostu (odstraňováním nekvalitních stromů),
  • zlepšení zdravotního stavu lesa likvidací napadených, poškozených a nemocných stromů,
  • zajištění ostatních mimoprodukčních funkcí lesa.
Ochrana lesa
Ochrana lesa je jednou z nejstarších lesnických vědeckých disciplín a zároveň praktických činností. Jejím úkolem je všemi dostupnými metodami zajišťovat zachování či zlepšování zdravotního stavu lesů.
 
Těžba dřeva
Těžbu dříví lze charakterizovat jako „sklizeň dřeva“, při které nedochází ke zničení lesa. Při řádném hospodaření je těžba dříví většinou prostředkem výchovy a obnovy lesa a podřizuje se způsobu a průběhu obnovy následného porostu (např. rychlosti postupu přirozené obnovy, nárokům obnovených dřevin na světlo atp.).
23.05.2015 08:26:55 Více  
ESTAV.cz
ESTAV.cz Stovky let zapomenutá technologie pomáhá chránit stavby proti zemětřesení Studenti architektury budou soutěžit o 350 tis. korun a stáž u architekta Josefa Pleskota Jaký druh vytápění zvolit v nízkoenergetických a pasivních domech? Přeživší pádu vilémovského mostu: Podpěry klenby se uvolňovaly VIDEO: Moderní a úsporný rodinný dům stavěli ze dřeva, slámy i hlíny Slevový poukaz od Wienerbergeru slibuje kvalitní stavbu domu za výhodné ceny
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva CESTY DŘEVA 2016

Závěrečná zpráva CESTY DŘEVA 2017

Facebook